Декларация за поверителност

Информация за правата на физическите лица по защита на личните данни

Информация за правата на физическите лица по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги, ”СЛАВОВ_ 08” ЕООД, отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата до толкова, до колкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: „СЛАВОВ-_08” ЕООД, управляващ:сем. хотел „ЦЕНТРАЛ” гр.Елена ул.”Ст.Михайловси”4, сем.хотел”Балкански рай” в село Дрента и къща за гости „Балканскирай”2 в село Дрента..

ЕИК/БУЛСТАТ:200301906

Седалище и адрес на управление: гр. Елена, ул. „Васил Левски „109

Адрес за упражняване на дейността: гр.Елена, ул-„Стоян Михайловски”4 и село Дрента в Еленския балкан

Данни за кореспонденция:

E-mail: slavov_08@abv.bg

Телефон: 0886057950 0888419558

Уеб сайт: .www.balkanskiray.com, www.hotelcentralelena.com

„СЛАВОВ_08” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация:

Вашите имена, имейл адрес, телефонен номер,домашен адрес, ЕГН ( за български граждани ); рождена дата, номер на международен паспорт/ИД карта, дати на издаване и валидност (за чуждестранни граждани );
Информация за кредитната карта (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност);
Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за вашите предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, удобства или други използвани услуги);
Доказателство за самоличност /напр. номер на паспорт или подпис /
Финансова информация или данни за издаване на фактура

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

„СЛАВОВ_08” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически продукти и услуги хотелско настаняване въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията ни по договори;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „СЛАВОВ_08„ ЕООД;

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Целите на „СЛАВОВ_08„ ЕООД да събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически продукти и услуги:

Да направим резервация и да я потвърдим;
Изпращане на персонални информационни съобщения и съобщения за промени в услугата;
Предоставяне на навременни и надеждни услуги и предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;
Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;
Счетоводни цели като фактуриране на използваните продукти и услуги и други;
Събиране на задължения;
Предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на физическите лица.

„СЛАВОВ_08 „ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите

лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
ограничение на целите на обработване;
съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
точност и актуалност на данните;
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

При обработването и съхранението на личните данни, ”СЛАВОВ_08” ЕООД >може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи

Срок на съхранение на личните Ви данни

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

Предаване на вашите лични данни за обработване

„СЛАВОВ_08” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „СЛАВОВ_08” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от „СЛАВОВ_08” ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до „СЛАВОВ_08” ЕООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от ”СЛАВОВ_08” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „СЛАВОВ_08” ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато са реализирани целите, за които са събрани личните данни.

СЛАВОВ_08 ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане до СЛАВОВ_08 ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, пред СЛАВОВ _08 ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на СЛАВОВ_08 ЕООД.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

СЛАВОВ_08 ЕООД се грижи за предпазване и предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно използване, промяна, унищожаване или случайна загуба на Вашите лични данни. Това включва използването на специални правила за сигурност от страна на всички наши служители, които имат достъп до сървъри и бази данни, в които се съхранява Вашата лична информация. Въпреки полаганите необходими усилия за създаване на сигурна среда за вашата лична информация, ние не можем да гарантираме безопасността на всякаква лична информация, която ни изпращате онлайн.

СЛАВОВ_08 ЕООД е длъжна да Ви уведоми, ако:

има осъществено нарушение с висок риск за правата и свободите Ви
какви мерки са предприети за овладяване на горепосоченото нарушение

СЛАВОВ_08 ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

има осъществено нарушение, което няма да доведе до висок риск за правата и свободите Ви;
са предприети мерки, гарантиращи, прекратяване на нарушението

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, заедно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

Допълнителна информация

Вашето доверие е важно за нас. Затова ще отговорим на всички ваши запитвания относно обработката на личните Ви данни. Ако имате някакви въпроси, на които не сте получили отговор от настоящата декларация за защита на данните, или ако желаете да получите по-задълбочена информация по определен въпрос, моля, свържете се по всяко време с нашия екип на slavov_08@abv.bg