АКАДЕМИИ ПО МАТЕМАТИКА И ПРOГРАМИРАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 3. ДО 8. КЛАС В ЕЛЕНСКИЯ БАЛКАН

Математика и програмиране (5. – 8. клас): 1 – 7 юли 2018 г.;

  • Творческа математика (3. – 6. клас): 12 – 18 август 2018 г.;
  • Таксата за участие във всяка една от академиите е 250 лв. и се заплаща на две вноски.

…нека се образоваме и забавляваме … едновременно!

Научете повече на: http://uni4kids.bg/summer_academies2018/
За повече информация се обадете на: 0876 81 41 71