Еленски балкан

Хотелски комплекс „Тихият кът” Къща за туризъм и лов „Караборун” Златевата къща
Йовчевата къща Пъргавеловите къщи Къща „Любима”
Сграфито керамика

  инж. Светослав Михайлов